Jobcoach

Binnen Vechta is het mogelijk een jobcoach te krijgen. Jongeren met een beperking krijgen vanuit de Wajong altijd een jobcoach toegewezen. De jobcoach helpt niet alleen bij het zoeken naar reëel en passend arbeidswerk, maar zal de medewerker ook wegwijs maken in het werkende leven waarbij het bepalen van je grenzen, verantwoordelijkheid nemen en sociale vaardigheden worden aangeleerd. Aan de hand van persoonlijke leerdoelen zal de medewerker langzaam toegroeien naar een betaalde baan. www.uwv.nl

 

Wajong: Vechta heeft veel  medewerkers met een Wajong-uitkering.  Dit zijn jongeren die langdurig ziek zijn of een handicap hebben.

 

WIA: medewerkers in de WIA zijn (deels) afgekeurd en werken onder bepaalde garanties vanuit het UWV, bijvoorbeeld als leermeester bij Vechta.

 

Bijstand: mensen met een bijstandsuitkering zijn vanuit het gemeentelijke dienstenbedrijf gedetacheerd bij Vechta.