Privé en werk lastig te scheiden

Je kunt alle factoren op de werkplek voor elkaar hebben, maar als het thuis niet goed gaat zie je dat onmiddellijk terug op de werkvloer.

De negatieve invloed die privéproblemen met regelmaat hebben op de werkzaamheden van de medewerkers heeft ons gesterkt in de gedachte om met Vechta ook in te zetten op woonbegeleiding en individuele begeleiding.

 

Met hulp van professionele hulpverleners wordt er gewerkt om de privésituatie te verbeteren. Dit komt uiteindelijk het werk weer ten goede. Medewerkers van Vechta hebben vaak behoefte aan stabiliteit en door de woonbegeleiding zien we dat werk en privé weer vaker een positieve invloed op elkaar hebben.